Akce CIHELNA 2003 bude letos jiná! Více si přečtěte v tiskové zprávě přípravného štábu.

Den Sil podpory AČR CIHELNA 2003 v Králíkách

Dne 8. ledna 2003 proběhlo pracovní jednání mezi městem Králíky, AČR a civilní složkou pořadatelů akce CIHELNA. Za město Králíky se jej účastnili starosta Mgr. Dušan Krabec, místostarosta Arnošt Juránek, za AČR důstojníci a pracovníci Velitelství sil územní obrany z Tábora, muzea v Králické pevnostní oblasti, kluby vojenské historie a další dobrovolníky zastupovali Ing. Martin Ráboň a Marek Bartoš.

Všichni účastníci shodně vyjádřili přání, pokračovat a rozvíjet tradici akce CIHELNA na Králicku a co nejintenzivněji spolupracovat při přípravě ročníku 2003. Bylo konstatováno, že akce CIHELNA má rovněž značnou podporu Pardubického kraje, v jehož rámci patří k největším a nejvyhledávanějším atrakcím pro širokou veřejnost.

Z jednání vyplynuly konkrétní informace a rozhodnutí, které budou postupně prováděny a rozpracovány.

Příprava akce se v plné míře rozbíhá již v těchto dnech. Pracuje se na scénáři, který se oproti minulým letům výrazně změní a to především v tématu bojových ukázek. Historická část akce připomene osvobozovací boje na jaře roku 1945 na Ostravsku. Tehdy bylo nutné svést tvrdý boj na přístupech k Ostravě a Opavě, kde byly do německé obrany včleněny i objekty bývalého čs. opevnění z let 1935–1938. Diváci tedy v letošním roce uvidí odlišnou paletu uniforem, zbraní a dobové vojenské techniky, rovněž taktika boje bude jiná, než tomu bylo v roce 2001.

Již nyní se ve Vojenském muzeu Králíky připravuje historická vojenská technika, která má během ukázky účinkovat. Další exempláře, dnes již velmi vzácných vozidel, budou zapůjčeny z mnoha míst naší republiky.

Práce v terénu začnou už v červnu, kdy 75. záchranná a výcviková základna z Olomouce provede v rámci výcviku další úpravy terénu kolem pěchotního srubu K – S 14 U Cihelny a likvidaci dalších skládek odpadu, které zde vznikaly v uplynulých desetiletích. Naváže tak na přípravu předváděcích ploch provedenou v rámci minulých ročníků akce CIHELNA.

Akce Den Sil podpory AČR CIHELNA 2003 v Králíkách bude probíhat ve dnech 22. až 24. srpna 2003. Během všech tří dnů budou pro návštěvníky přístupna všechna muzea a památníky čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti. Jednotlivé subjekty mají sice provozní dobu individuální, ale na některé víkendy, mezi které pochopitelně patří i předposlední víkend v měsíci srpnu, se dohodly na společné provozní době, kdy bude možné navštívit všechny přístupné, nebo zpřístupňované objekty:

Pěchotní srub K – S 5 U potoka; K – S 8 U nádraží; dělostřeleckou pozorovatelnu K – S 12b Utržený; Lehké objekty vz. 37 č. 111, č. 112, č. 113, č. 24, č. 25; pěchotní srub K – S 14 U Cihelny, Vojenské muzeum Králíky, pěchotní srub K – S 15 U lípy; Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda; pěchotní srub K – S 32 Na růžku; K – S 36 Pod Adamem; K – S 37 Na rozhledně; lehké objekty vz. 37 č. 35 a 36; pěchotní srub K – S 46 V zátiší.

V pátek 22. srpna je plánován mezi 14. až 17. hodinou generální nácvik, od 18. do 22. hodiny kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách.

V sobotu 23. srpna začne program ranním koncertem posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách, na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky bude program zahájen v 10 hodin.

Více než šestihodinová podívaná na předváděcí ploše přinese nejen tradiční bojové ukázky, ale rovněž se zde představí Sily podpory, Pozemní síly, Vzdušné síly a další složky AČR. Prezentován bude také Integrovaný záchranný systém Pardubického kraje, prostor dostanou i vystavovatelé zastupující obranný průmysl a také jednotlivé kluby vojenské historie z celé ČR a historická vojenská technika.

V neděli 24. srpna bude akce doznívat na jednotlivých muzeích, kde se představí například dobově uniformovaní průvodci, rozšířené prohlídkové okruhy (tvrz Bouda) a podobně.

Oproti minulým ročníkům je plánována také změna v ubytování historických vojenských jednotek, pro které bude stejně jako v letech 1998 a 1999 zřízeno polní ležení mimo zastavěnou část města. Návštěvníci akce uvidí dobové uniformy československé, německé a sovětské armády pouze v prostoru vyhrazeném k bojovým ukázkám a v dobovém polním ležení, které bude do ukázek zakomponováno. Tento prostor bude zřetelně označen. Oproti minulým ročníkům akce CIHELNA nebudou dobově uniformovaní herci – členové klubů vojenské historie a historických vojenských jednotek – součástí programu odehrávajícího se na náměstí v Králíkách.

Vedení města Králíky, v plné shodě s ostatními pořadateli, přijalo opatření, směřující k tomu, aby tradiční a velmi navštěvovaná akce byla očištěna od snah některých neukázněných jedinců, kteří diskreditovali práci pořadatelů a účastníků akce snažících se o její zdárný a bezproblémový průběh.

Pořadatelé chystají celou řadu atrakcí a překvapení, o kterých bude postupně přípravný štáb akce CIHELNA veřejnost informovat. Informace budou aktuálně k dispozici na http://www.armyfort.com nebo www.cihelna.kgb.cz

Za přípravný štáb akce CIHELNA
Ing. Martin Ráboň

3.2.2003|