90. výročí narození parašutisty Jana Kubiše

Koncem června si malá moravská obec Dolní Vilémovice připomněla 90. výročí narození svého rodáka, parašutisty Jana Kubiše, který v roce 1942 společně s Josefem Gabčíkem provedl asi nejslavnější čin našeho válečného odboje – atentát na Reinharda Heydricha.

Náš klub byl požádán zástupci obce o pomoc při oslavách tohoto jubilea. Rádi jsme souhlasili, neb takové akce jsou tím nejlepším způsobem, jak široké veřejnosti připomenout vojenskou historii. I když jsme se chtěli prezentovat v co nejvyšším počtu, výročí vycházelo na víkend po akci Vylodění a tak jsme jeli jen tři. Na místě jsme se tedy snažili kvantitu nahradit kvalitou a podle ohlasu diváků se nám to (snad) podařilo. Po nezbytném secvičení a ještě nezbytnějším občerstvení jsme před 13. hodinou v britských uniformách nastoupili k památníku. To se již blížil průvod v čele se starostou a hosty a naše čestná stráž dala k poctě zbraň pro následné kladení věnců. Mezi návštěvníky se naprosto nečekaně objevil i bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík, což nás vybičovalo k ještě lepším výkonům.V rozhovoru s veterány Po proslovech starosty a veteránů jsme pietní akt důstojně ukončili čestnou salvou. Vzápětí průlet bitevníku L-159 z nedaleké letecké základny v Náměšti nad Oslavou završil oficiální část oslav, takže jsme okamžitě vyrazili za přítomnými veterány československé zahraniční armády. Dokonce i ty jsme zmátli našimi anglickými povely, někteří nás považovali za opravdové Brity. Při následném rozhovoru se vše vysvětlilo a tak jsme si s nimi příjemně poklábosili. Další program byl v režii AČR, kteří za doprovodu místní kapely Duo Lojzo předváděli Musado a jiné kratochvíle. Sice se nám krátce dařilo konkurovat harmonikou, ale poté nás vyhledal starosta a pozval na posezení.V rozhovoru s J. Tvrdíkem Nechtělo se nám v battledressech kontrastovat s ostatními v oblecích, ale starosta byl neoblomný a tak jsme šli. Dostalo se nám poděkování za stafáž, dokonce i od poslance Tvrdíka. Po další půlhodince povídání jsme se rozloučili a po „anglicku“ zmizeli.
Jak již bylo řečeno, i přes nízký počet vojáků se nám podařilo se ctí splnit tak prestižní úkol, jakým bezesporu stafáž u pomníku pplk. in memoriam Jana Kubiše je. Diváci i představitelé obce byli spokojeni a doufáme, že se za rok v Dolních Vilémovicích opět setkáme.

Lt. Goodbody Ernest, velitel historické jednotky 12.četa 4th batt. of Musketeers

6.10.2003|