Konec vojensko-historických ukázek?

Vyjádření k nové směrnici EU o zbraních a střelivu

K nově vydané směrnici, která byla schválena Evropským parlamentem a jež má do budoucna upravovat některé aspekty držení legálních zbraních pro občany EU, se můžeme vyjádřit pouze odmítavě. Náš nesouhlas s tímto nesmyslným a nekoncepčním nařízením se opírá hned o několik problematických oblastí v procesu držení a užívání legálních zbraní, jež by po striktním uplatnění výše zmíněného nařízení nastaly.

Jako první problém vidíme nekoncepčnost celého nařízení a nepochopení problematiky, jež by se nařízená regulace týkala. Nedokážeme si představit, podle jakého procesu by byly nově zakázané zbraně zabavovány a jakou formou by byli jejich současní vlastníci odškodněni za ztrátu. Zbraně byly zakoupeny podle platných zákonů a vlastníci jsou jejich legálními majiteli. V případě jakéhosi vyvlastnění bez patřičné náhrady pod záminkou vyššího dobra se nemůžeme jako občané naší republiky ubránit pocitu, že tato situace se zabavováním majetku už u nás v minulosti proběhla a nepřinesla rozhodně nic dobrého.

Druhou otázkou je, co přinese nová směrnice z hlediska zvýšení bezpečnosti. Ani tentokrát se nedomníváme, že v případě tohoto nařízení jde o bezpečnost, ale pouze o populistické gesto. Regulace legálních zbraní nepřinese rozhodně změnu na poli držení a obchodu s nelegálními střelnými zbraněmi. Poslední teroristické útoky, jež byly spáchány střelnými zbraněmi, rozhodně nebyly provedeny legálně drženými a registrovanými zbraněmi. Pokud se tedy má zvýšit bezpečnost, měla by se sledovat spíše nelegální a šedá zóna držení střelných zbraní.

Třetí otázka, jež je pro nás jako vojenské historiky nejpalčivější, je ta část nařízení, kdy některé typy zbraní jsou přesunuty z jedné kategorie do kategorie jiné. Tato nenápadná úprava znamená, že například historické repliky doutnákových pušek, jejichž nabití trvá asi dvě minuty a dostřel je asi 50 metrů, budou ve stejné kategorii zbraní jako samonabíjecí pistole na 24 ran s dostřelem několik stovek metrů. Z toho by vyplývalo pro držitele doutnákové zbraně mnoho omezení, jež by prakticky znemožnily užití této repliky na vojensko-historických ukázkách. Aplikaci tohoto nařízení můžeme vidět již na podobných akcích v Německu a ve Francii, kdy jsou ukázky prováděny bez skutečných výstřelů a zvuk pušek je pouštěn do reproduktorů. Jinde byla nastalá omezení tak silná, že znemožnila reenactorům nosit zbraně vůbec. Nechápeme, jak by mohl hypotetický terorista ohrožovat okolí zbraní, která se nabíjí několik minut a jejíž účinnost je na úrovni silnějšího luku. Představa lupiče v bance, který žádá okolo stojící občany, aby posečkali, než zbraň znovu nabije, aby mohl opět vystřelit, je myslím dostatečně demonstrační, aby se ukázalo, jak nesmyslné je nové nařízení.

Na závěr bych rád jako dlouholetý držitel zbrojního průkazu se zkušeností s právním prostředím v oblasti držení a použití střelných zbraní v okolních státech vyjádřil plnou podporu našemu stávajícímu zbrojnímu zákonu. Tento zákon je myslím jeden z vůbec nejlepších právních ustanovení v oblasti zbraní a střeliva, jež se v Evropské unii vyskytuje, a okolní státy by ho měly použít jako vzor. Bohužel je zde patrná snaha států, které mají zbrojní zákony naprosto omezující, doporučit toto dle našeho mínění nepraktické a z dlouhodobé perspektivy nebezpečné zákonodárství i naší zemi. Proti tomu se dle našeho názoru musíme všemi legálními prostředky bránit.

Michal Křišťál
(Prezidium VHK Erika Brno z.s. se s tímto názorem plně ztotožňuje)

Iniciativa pro reenactment

3.5.2017|