Další exkluzivní video, tentokrát z libyjského Tobruku

Tobrucký válečný hřbitov
Tobruk war cemetery

Pojďte s námi navštívit spojenecký válečný hřbitov v libyjském Tobruku a pokloňte se
s námi památce těch, kteří při obraně tohoto severoafrického přístavu položili své životy. Zde, na tomto opuštěném místě daleko od svých vlastí, leží spojenečtí vojáci z celého světa.
A mezi nimi, společně s Poláky, Indy, Australany a jinými národy i 18 Čechoslováků.
Proto s úctou vstupme na tato místa, neboť jak je psáno na hřbitovním obelisku:
“Toto je posvátná země, protože v ní leží ti, kteří položili své životy za svobodu své země…”

Video ve formátu DivX (2,6 MB).

Let you go with us to visit the Alies Military cemetery in Tobruk and, please, pay a tribute to the soldiers who laid down their lifes for defense this nordafrican port. Here, in this deserted place rest alies soldiers from whole world.
And between them, together with British, Southafrican, Polish, Australian, Indian, French and others sleep also 18 Czechoslovakian soldiers.
Let’s go and be silence because how is written in the cemetery memorial: “This is hallowed ground for here lie those who died for their country.” “THEIR NAME LIVETH FOR EVERMORE”

Video in DivX format ( 2,6MB ).

15.8.2000|